Thông tin sản phẩm

전문 통역 서비스

전문 통역 서비스

전문 통역 서비스

 0 VNĐ

 Hồ Chí Minh

 04-05-2016

 

 Xem hàng và trả tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau


practical

practi...

Practical Language Center

Số sản phẩm : 18

: Hồ Chí Minh

: Thành Viên

  • Địa chỉ: 039 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, HCM
    54105761 - 0983360360

Mô tả chi tiết

전문 통역 서비스

 “빠른, 정확한, 보안 유지, 경쟁력 있는 ”

비엣 다이 번역 회사

 다양한 언어, 업종, 방면에 대한 전문 통-번역 업무;
 전문 교육을 받은 경험이 풍부한 통, 번역원;
 여러 대학교에서 온 교수, 석사, 박사 등 연구원들과  외교 전문가, 서로 다른 분야의 전문가들;
 해당 언어의 현지인, 베트남에서 오랫동안 일해 온 통역원들;
 통역은 빨리, 가격은 우대해 드립니다.


Hotline:    0902-699 360 (English)
0902-688 360 (한국어)
0906-388 360 (日本語)
0906-308 360 (中文)


PMH  지부: R4-36 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, HCM
빈즈엉 지부: TC#-KCN Mỹ Phước – Bến Cát – Bình Dương

Telephone: 08-54105761 || 0650-3814 808  Fax: 08-54105760   ||  0650-3814  809
Email: dichthuat@huflit-hr.com  Skype: Vietdai Translation Service
Facebook: Vietdai Translation Service


 

-Dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Dạy ngoại ngữ

- Dịch vụ biên phiên dịch chuyên nghiệp

- Đào tạo kĩ năng mềm

Sản phẩm liên quan
Tắt Quảng Cáo [X]