Thông tin sản phẩm

Kem dưỡng da body siêu trắng :)

Kem dưỡng da body siêu trắng :)

Đảm bảo trắng sau 3 tháng đối với da ngăm, 2 tháng đối với da bình thường....và chỉ 1 tháng đối với da sáng. Không gây hại da, ko ăn nắng

 200.000 VNĐ

 Toàn quốc

 27-05-2012

 

 Xem hàng và trả tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau


Lỗi MySQL Query : Unknown column 'u_banned' in 'field list'