Chi tiết rao vặt

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Dạy tiếng việt cho người nước ngoài

 Khai giảng lớp học

 Toàn quốc

 30-11-2016

 
 30-11-2016 01:05
 5 ngày


practical

practical

Practical Language Center

Số sản phẩm : 18

: Hồ Chí Minh


Mô tả chi tiết

VIETDAI EDUCATION

PRACTICAL LANGUAGE CENTER

외국인위한베트남어

“학생여러분이 요구에 부합하는 신선하고 흥미로운 티칭방법

 

Trung tâm Practical Language Center (PLC)는영어, 중국어, 한국어, 일본어등많은언어로베트남어를가르칩니다. 우리학원교사들은전문적이고활동적이며다년간의강의경험이있습니다. 학생들에게흥미있고유용한시간을제공할것을확신합니다. 또한교육현장에서 7년이상의근무경험이있습니다. 저희는여러분께최고의결과를드릴것을약속합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

우리학원은수업종류가여러가지있습니다:

  • 전통수업
  • 멤버십수업

 

특히: 한본무료들을있습니다.

자세한내용은우리학원에문의하시기바랍니다.

 

Hotline:                                                      

                                                                                                0902-699 360

0902-688 360

0906-308 360

0906-700 360

 

 

Chi nhánh PMH: R4-36 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, HCM

Chi nhánh Bình Dương: Lô C1-11, Đường TC3, Làng chuyên gia Ruby Land,KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát , Bình Dương

 

Điện thoại: 08-54105761                                       Fax: 08-54105760

Email: marketing01@huflit-hr.com                        Skype: huflit_consultant_service

Facebook: Practical Language Center

-Dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Dạy ngoại ngữ

- Dịch vụ biên phiên dịch chuyên nghiệp

- Đào tạo kĩ năng mềm

Tin rao vặt cùng người đăng
Tắt Quảng Cáo [X]