Trang chủ » Đào tạo - Tuyển Sinh
Tìm với từ khóa

Gian hàng đảm bảo

 

be_muoi

Balabolo Shop

Cấp độ:

Hồ Chí Minh

 

shopmiko

Vì em là con gái

Cấp độ:

Hồ Chí Minh

 

ibuy.vn

ibuy.vn

Cấp độ:

Hồ Chí Minh

 

vietkid

VIETKID.VN

Cấp độ:

Hồ Chí Minh

 

tuimua

BQT TUIMUA

Cấp độ:

Hồ Chí Minh

 

Tên sản phẩm

Giá

Phạm vi bán

Khai giảng lớp đào tạo “Chuyên viên Hành chính Nhân sự”

Khai giảng lớp đào tạo “Chuyên viên Hành chính Nhân sự”

Shop: Achau_Eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:46:43 | Xem: 0

4.500.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Khai giảng ớp đào tạo

Khai giảng ớp đào tạo

Shop: Achau_Eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:42:04 | Xem: 0

4.500.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Mở các lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ hệ sơ cấp nghề

Mở các lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ hệ sơ cấp nghề

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, cấp chứng chỉ, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:35:35 | Xem: 0

2.800.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giáo viên TCCN cấp tốc TPHCM

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giáo viên TCCN cấp tốc TPHCM

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:35:26 | Xem: 0

2.500.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:35:20 | Xem: 0

3.000.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Dạy Nghề (Dạy trình độ TC và CĐ)

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Dạy Nghề (Dạy trình độ TC và CĐ)

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, cấp chứng chỉ, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:35:13 | Xem: 0

2.500.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục Mầm non cấp tốc TPHCM

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục Mầm non cấp tốc TPHCM

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-13 09:34:56 | Xem: 0

2.500.000 VNĐ

Toàn quốc

XéT HỌC BẠ CẤp 3 VÀO thẳng cao Đẳng MẦm non,tiểu HỌC

XéT HỌC BẠ CẤp 3 VÀO thẳng cao Đẳng MẦm non,tiểu HỌC

XéT HỌC BẠ CẤp 3 VÀO thẳng cao Đẳng MẦm non,tiểu HỌC

Shop: thunhunguyet

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 17:06:16 | Xem: 0

Call

Toàn quốc

Khóa học Huấn luyện Giảng Viên An Toàn Lao Động tại TP HCM

Khóa học Huấn luyện Giảng Viên An Toàn Lao Động tại TP HCM

Cấp chứng chỉ của cụ an toàn lao động

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:16:13 | Xem: 0

4.500.000 VNĐ

Toàn quốc

Học Chương trình Huấn luyện An Toàn,Vệ Sinh Lao Động, TPHCM

Học Chương trình Huấn luyện An Toàn,Vệ Sinh Lao Động, TPHCM

đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận, ghi hồ sơ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:14:36 | Xem: 0

800.000 VNĐ

Toàn quốc

Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng tại tp HCM

Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng tại tp HCM

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:13:01 | Xem: 0

1.600.000 VNĐ

Toàn quốc

chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng cấp tốc TP HCM

chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng cấp tốc TP HCM

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:11:17 | Xem: 0

1.500.000 VNĐ

Toàn quốc

Chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ ngành Thông tin Thư viện tp hcm

Chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ ngành Thông tin Thư viện tp hcm

đào tạo ngắn hạn, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:09:58 | Xem: 0

1.200.000 VNĐ

Toàn quốc

khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Tâm linh cấp tốc tp hcm

khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Tâm linh cấp tốc tp hcm

đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:06:14 | Xem: 0

1.200.000 VNĐ

Toàn quốc

khóa học Nghiệp vụ Mc Du Lịch - TeamBuilding cấp tốc tại hcm

khóa học Nghiệp vụ Mc Du Lịch - TeamBuilding cấp tốc tại hcm

đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp tốc

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:05:06 | Xem: 0

1.200.000 VNĐ

Toàn quốc

chứng chỉ cho các khóa học Bồi dưỡng về Kỹ năng Hành chính

chứng chỉ cho các khóa học Bồi dưỡng về Kỹ năng Hành chính

đào tạo ngắn hạn

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:03:35 | Xem: 0

1.100.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng cấp tốc tại tphcm

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng cấp tốc tại tphcm

đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:02:24 | Xem: 0

1.400.000 VNĐ

Toàn quốc

chứng chỉ khóa học Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm Teambuildin

chứng chỉ khóa học Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm Teambuildin

đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 10:00:51 | Xem: 0

800.000 VNĐ

Toàn quốc

 chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn Du Lịch cấp tốc HCM

chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn Du Lịch cấp tốc HCM

đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 09:59:07 | Xem: 0

1.900.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ làm công tác Thiết bị Trường học cấp tốc

Bồi dưỡng Nghiệp vụ làm công tác Thiết bị Trường học cấp tốc

đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 09:57:41 | Xem: 0

3.500.000 VNĐ

Toàn quốc

chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ nghề Cấp Dưỡng cấp tốc tại HCM

chứng chỉ khóa học Nghiệp vụ nghề Cấp Dưỡng cấp tốc tại HCM

đào tạo ngắn hạn, giáo dục việt nam, cấp chứng chỉ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 09:56:26 | Xem: 0

2.000.000 VNĐ

Toàn quốc

Đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ khóa học Bảo mẫu cấp tốc

Đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ khóa học Bảo mẫu cấp tốc

tại tp hcm, giáo dục việt nam, đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 09:54:46 | Xem: 0

2.200.000 VNĐ

Toàn quốc

Bồi dưỡng Triết học sau Đại học cho Giảng viên Đại học, CĐ

Bồi dưỡng Triết học sau Đại học cho Giảng viên Đại học, CĐ

đào tạo ngắn hạn, giáo dục việt nam

Shop: phuonganhgdvn

Cấp độ:Thành viên

2015-08-12 09:53:13 | Xem: 0

1.500.000 VNĐ

Toàn quốc

HỌC GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – EDA khai giảng 18/9

HỌC GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – EDA khai giảng 18/9

HỌC GIÁM SÁT BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – EDA khai giảng 18/9 với gói ưu đãi hấp dẫn

Shop: tuvan_eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-11 08:35:19 | Xem: 0

3.000.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Học Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự  – EDA khai giảng 22/8

Học Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự – EDA khai giảng 22/8

Học Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự – EDA khai giảng sớm nhất ngày 22/8 với những ưu đãi hấp dẫn.

Shop: tuvan_eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-11 08:31:46 | Xem: 0

3.500.000 VNĐ

Toàn quốc

làm bằng đại học tại hà nội

làm bằng đại học tại hà nội

làm bằng cấp giá rẻ tại hà nội và sài gòn

Shop: tranduy12345

Cấp độ:Thành viên

2015-08-11 00:16:10 | Xem: 0

5.000.000 VNĐ

Hà Nội

Chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngắn hạn trên toàn quốc

Chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngắn hạn trên toàn quốc

chứng chỉ kế toán trưởng

Shop: hoangbichthuy

Cấp độ:Thành viên

2015-08-10 18:09:45 | Xem: 0

1.500.000 VNĐ

Toàn quốc

LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chứng nhận giảng viên an toàn lao động

Shop: hoangbichthuy

Cấp độ:Thành viên

2015-08-10 16:47:06 | Xem: 0

4.500.000 VNĐ

Hà Nội

Khóa học KHAI HẢI QUAN Ngắn hạn- Sự lựa chọn hợp lý!

Khóa học KHAI HẢI QUAN Ngắn hạn- Sự lựa chọn hợp lý!

Chứng nhận khai hải quan

Shop: hoangbichthuy

Cấp độ:Thành viên

2015-08-10 09:52:07 | Xem: 0

3.000.000 VNĐ

Toàn quốc

Khóa học XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH như thế nào là tốt?

Khóa học XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH như thế nào là tốt?

nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực hành

Shop: hoangbichthuy

Cấp độ:Thành viên

2015-08-10 09:15:22 | Xem: 0

2.500.000 VNĐ

Toàn quốc

HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  – EDA

HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – EDA

KHAI GIẢNG NGÀY 22/8

Shop: tuvan_eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-08 15:19:06 | Xem: 0

3.500.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Học IELTS 1 kèm 1-Bảo đảm đạt 7.5

Học IELTS 1 kèm 1-Bảo đảm đạt 7.5

học ielts tại nhà

Shop: hungcharma

Cấp độ:Thành viên

2015-08-07 17:16:35 | Xem: 0

Call

Hồ Chí Minh

TUYỂN 200 NHÂN VIÊN BỐC XẾP SỮA VINAMILK

TUYỂN 200 NHÂN VIÊN BỐC XẾP SỮA VINAMILK

TUYỂN 200 NHÂN VIÊN BỐC XẾP SỮA VINAMILK

Shop: nhanvienxettuyen

Cấp độ:Thành viên

2015-08-06 12:58:09 | Xem: 0

7.500.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Tổ chức khai giảng khóa học Tiếng anh chuyên ngành XNK

Tổ chức khai giảng khóa học Tiếng anh chuyên ngành XNK

MỤC TIÊU : Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về tiếng anh, từ ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩu, cách làm các loại chứng từ bằng tiếng anh. Kết thúc khóa học viên có thể làm thành thạo các loại chứng từ về xuất nhập khẩu bằng tiếng anh.

Shop: lenhuong

Cấp độ:Thành viên

2015-08-06 10:28:04 | Xem: 0

2.900.000 VNĐ

Toàn quốc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  “Giám sát Bán Hàng Chuyên Nghiệp”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Giám sát Bán Hàng Chuyên Nghiệp”

Shop: Achau_Eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-06 09:16:46 | Xem: 0

3.000.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo  “KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Chương trình đào tạo “KỸ NĂNG QUẢN LÝ"

Shop: Achau_Eda

Cấp độ:Thành viên

2015-08-06 09:11:35 | Xem: 0

4.500.000.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Học ielts cấp tốc 1 kèm 1 tại easy english house

Học ielts cấp tốc 1 kèm 1 tại easy english house

Học ielts cấp tốc 1 kèm 1 tại easy english house

Shop: hungcharma

Cấp độ:Thành viên

2015-08-05 16:49:49 | Xem: 0

Call

Hồ Chí Minh

Vietcons khai giảng lớp

Vietcons khai giảng lớp

Shop: vietcons

Cấp độ:Thành viên

2015-08-05 10:03:20 | Xem: 0

3.200.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ  KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Đối tượng tuyển sinh : - Những người đã tốt nghiệp Đại học chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm. - Những người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm.

Shop: lenhuong

Cấp độ:Thành viên

2015-08-04 10:50:39 | Xem: 0

1.500.000 VNĐ

Toàn quốc

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỐI TƯỢNG HỌC: - Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác. - Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.

Shop: lenhuong

Cấp độ:Thành viên

2015-08-04 10:49:56 | Xem: 0

1.000.000 VNĐ

Toàn quốc

Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp

Tắt Quảng Cáo [X]